Za krokiem krok

Za krokiem krok        C
za rokiem rok            e
idziemy jak                d9
smutny żart               C

Choć sensu brak
idziemy tak
wpatrzeni w swój
nędzny garb

Wiatr uparcie            d9, e
drogi zawraca           C
zdmuchując z nich     d9, e
nasz marny ślad        C, G

Choć sensu brak
idziemy tak
aż po piach
aż po piach…

udostępnij...
ADAM ANDRYSZCZYK
i Ostatnie Takie Duo
Kowale Oleckie; GCK; ul. Kościuszki 46

9 października; godz. 17:00

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.  Rejestracja uczestników prowadzona jest pod numerem telefonu: 514 057 838.

ADAM ANDRYSZCZYK
i Ostatnie Takie Duo
Zamek w Nidzicy, ul. Zamkowa 2

1 października; godz. 18:30